núria gascón
cinematographer
    film     music videos     commercial     stills     contact

ENG.
On the night of September 4-5, 1998, Isidre and Dolors Orrit disappeared from the Sant Joan de Déu Hospital in Manresa in inexplicable circumstances and without a trace. Isidre was 5 years old and his sister Dolors was 17. Thirty-three years after the disappearance, the case remains unsolved and responsibilities have never been clarified. The documentary by Ferran Ureña and Marc Solanes tries to reconstruct the facts giving voice to the family and the role played by journalists such as Paco Lobatón who, with the program "Quién sabe dónde", played a key role in the investigation that is being carried out. In an impeccable way, the documentary reveals how society and the media of the time were not always up to the task of dealing with such tragic events.

_________________________________________________________________________


CAT.
La nit del 4 al 5 de setembre de 1998 l’Isidre i la Dolors Orrit van desaparèixer de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en circumstàncies inexplicables i sense deixar rastre. L’Isidre tenia 5 anys i la seva germana Dolors 17. Trenta-tres anys després de la desaparició, el cas continua sense resoldre’s i les responsabilitats no han estat mai depurades. El documental de Ferran Ureña i Marc Solanes intenta reconstruir els fets donant veu a la família i al paper que van tenir periodistes com Paco Lobatón que, amb el programa “Quien sabe dónde”, va jugar un paper clau en la investigació que es va duu a terme. De forma impecable, el documental va desvetllant la forma com la societat i els mitjans de comunicació del moment no sempre van estar a l’alçada d’uns fets de dimensió tan tràgica.
_________________________________________________________________________

ESP.
La noche del 4 al 5 de septiembre de 1998 Isidre y Dolors Orrit desaparecieron del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en circunstancias inexplicables y sin dejar rastro. Isidre tenía 5 años y su hermana Dolors 17. Treinta y tres años después de la desaparición, el caso sigue sin resolverse y las responsabilidades nunca han sido depuradas. El documental de Ferran Ureña y Marc Solanes intenta reconstruir los hechos dando voz a la familia y al papel que tuvieron periodistas como Paco Lobatón que, con el programa “Quién sabe dónde”, jugó un papel clave en la investigación que se lleva a cabo. De forma impecable, el documental va desvelando la forma en que la sociedad y los medios de comunicación del momento no siempre estuvieron a la altura de unos hechos de dimensión tan trágica.
Els Orrit 
Dir. Ferran Ureña + Marc Solanes
Prod. Vivir Rodando
Color. Fabian Matas
Documentary Feature Film
78 min
2023